Her ne kadar öğrenciler ve ebeveynleri sınav senesinde bir telaşa kapılıp, bu süreçte dershaneleri, etüt merkezlerini araştırmaya başlasa da bu aslında daha öncesinde dikkate alınması gereken bir unsurdur. Öğrencilerin iyi temeller atması, sınav formatına adapte olması, zaman yönetimini edinebilmesi gibi tecrübeye dayalı adımlarının daha erken zamanlarda atılması başarı için bir gereklilik arz eder. Bu açıdan bakıldığında 11. Sınıfta dershane eğitimine karar verme aşamasında, öğrencilerin  ‘’Bu sene dershaneye gitmeli miyim?’’  ya da velilerin ‘’Çocuğumu dershaneye göndermek için bir sene daha beklesem mi’’ gibi ikilemlerinin süreci iyi yönetebilmek adına kontrollü bir şekilde karar verilmesi gereken bir durum olduğu açıktır.

Özellikle lise çağındaki çocukların ders disiplini kavramını henüz yeni yeni oturtmaya başladığını düşünürsek, ders çalışma alışkanlığının kazanılması, var olan kazanımların ise kaybolmaması adına Yenimahalle de faaliyet gösteren Prestij ATA eğitim kurumunda eğitime erken başlamak öğrencinin geleceği adına önemli. Öğrencinin hedeflerini gerçekleştirirken zamana yayılmış bir başarıyı, heyecan faktörünün kısıtlanmasını ya da kontrol altına alınmasını sağlar. 

Hepimizin bildiği gibi okullarda sınava yönelik çalışmalar veyahut sınav sistemine adapte etmek gibi unsurlar okul derslerinin ve okulun mevcut programının yoğunluğu sebebiyle göz ardı edilebiliyor.  Ve tam da sınav senesinde önlerinde çok da vakit kalmamış öğrenciler bu yoğunluğun stresi ve derslerin de sıkıştırması ile başarılarını sekteye uğratabiliyor. Pek tabii,  iyi bir eğitim temelde disiplin, rekabet, özel ilgi gibi unsurları içerir. Maalesef ki bu unsurlar tek başına, üstelik de sınav stresi altında üstesinden gelinebilecek unsurlar değildir. Ayrıca dershane ortamı öğrencilere beraberinde rekabeti, yardımlaşmayı, bilgi paylaşımı da getirir. Evde sınırlı bir çalışma ortamına sahip olan öğrencilerin çevresinde ona rakip olabilecek bireyler olduğunda bu durum kendisini hem dersleri hem de sınav konusunda perçinlemeye, aynı zamanda diğer öğrencilerle kurduğu arkadaşlıklar ile birlikte sınıf ve sosyal ortamlarında birbirlerinden faydalanmalarına yol açacaktır.  Bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmak, onlara sınav sistemini tanıtmak amacıyla Prestij Ata Eğitim Kurumu olarak onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına bizler 11. Sınıf öğrencilerimize her anlamda destek olmak için yanlarındayız. Bu sebeple öğrencilerin henüz sınav dönemi gelmeden sistemi kavramaları tecrübeli öğretmenlerle, üst düzey rehberlik ve iyi bir yönetim kadrosuyla mümkün olabilir. Öğrencilerimizin en başından itibaren takiplerinin sağlanması, sınav dönemine mental ve fiziksel açıdan hazır olmaları için onlara gereken desteği sağlamakta on birinci sınıftan itibaren yardımcı oluyoruz.  Periyodik denemeler ile öğrenci seviyelerini belirleyip eksiklerini görmelerini sağlıyoruz. Yeni sistemle uyumlu, yeni nesil soruların çözümü ile öğrencileri bu sürece aşina ediyoruz. Kadromuzdaki uzman öğretmenlerimizin uzun yıllar sahip oldukları dershanecilik deneyimlerini öğrencilere aktarma konusunda kendilerine oldukça güveniyoruz.  Bu sebeple öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir öğrenim planı hazırlıyoruz.  Öğrencilerimizin sınav değerlendirmesinin yapılması, ödev kontrolleri, sınav streslerinin azaltılması gibi unsurlarda rehber ve mentor öğretmenlerimiz aktif biçimde yararlanıyoruz. Sınava odaklanırken okuldaki başarılarının da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyor ve bu yüzden okul derslerinde herhangi bir ihmale gitmemeleri için, derslere destek amacı da güden eğitim olanakları sağlıyoruz.

Prestij ATA Eğitim Kurumu olarak tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda 11. Sınıf öğrencilerinin dershane eğitimlerinin kendilerini için bir seçenek değil gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Gerek rakiplerinin gerisinde kalmamaları gerekse okul eğitimlerine destek olması amacıyla bir an önce bu maratonda yerlerini almaları için Prestij Ata Eğitim Kurumu olarak yanlarında olmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Unutmayalım ki başarıda esas, disiplini uygulayabilmektir.

Ankara'da en iyi dershane hangisi ? diye sorulduğunda Ankara dershaneler içerisinde yer alan Prestij ATA Eğitim Kurumu Ankara'nın en uygun dershanesi olarak insanların karşısına çıkmaktadır. Ankara dershane fiyatları'nda en uygun ücrete sahip olan Ankara'nın en iyi dershanesi Prestij ATA'ya kaydolmanın tam vakti.