Vizyonumuz

Bilgiyi ve bireysel ihtiyaçları en önemli değer olarak benimseyen Prestij ATA Dershanesi  Butik Dershanecilikte, sevgi ve saygı ilkelerine dayalı olarak uyguladığı, öğrenme sürecine öğrencinin aktif katılımını sağladığı çağdaş öğretim yöntemleri ile bireysel gelişimi üst düzeyde gerçekleştiren, içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen öğrenciler yetiştirerek eğitim ve öğretim alanında ülkemizin en saygın ve örnek alınan butik dershanesi olmayı hedeflemektedir.

Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratmanın ancak kendi bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.Her gencin içinde, onun özgür, çok yönlü ve bütün bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna inanıyoruz.Bu değerlerin tamamını ona kazandırmanın yanında, topluma yararlı olmayı hedefleyen bir kişiliği oluşturacak değerleri de kazandırmak hedefimizdir. Bu noktada bize güç ve ilham veren deneyimli Prestij ATA kadromuzdur.

 

Misyonumuz

 

Prestij ATA  Dershanesi, bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alarak uyguladığı eğitim-öğretim programları, deneyimli akademik kadrosu ve sağlamış olduğu güvenli ortamı sayesinde;

 

•     Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşam biçimi olarak kabul eden,

•    Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten çalışmaları referans gösterilen, etkin öncü bir kurum olmaktır.

•    Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini yükseltip, test tekniklerini geliştirerek girmiş oldukları sınavlarda en üst düzeyde başarıyı yakalamaktır

•    Ailesine, ülkesine ve içinde yaşadığı dünyaya saygı duyan ve faydalı olan,

•    Kültürler arası deneyimlere açık olan ve kültürel farklılıklara saygı duyan,

•    Dershanesini seven ve dershane ortamında mutlu olan,

•    Sürekli öğrenen, öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendiren ve öğrendikçe gelişen,

•    Sadece zihinsel olarak değil; katılmış olduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle bütün olarak gelişen,

•    Yapılan sınavlarda üst düzeyde başarılı olan,

•    Öz güveni yüksek olan ve bu kapsamda hem kendisine, hem de başkalarına güven duyan,

•    Sorumluklarını bilen ve bunları yerine getiren,

•    Araştırma, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerileri gelişmiş olan,

•    Etkili iletişim becerilerine sahip olan, çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde bulunan,

•    Eğitim teknolojilerini kullanabilen ve bu yeteneğini diğer bireylere aktarabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Biz Kimiz?

 

Prestij ATA Eğitim Kurumu uzun süredir bir arada bulunan Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun ve 15 seneyi aşkın dershanecilik deneyimi olan çevrelerinde bu işte marka olmuş 4 öğretmen arkadaşın  bir araya  gelmesi ile kuruldu. Yıllardır sektördeki bu öğretmen arkadaşlar Boğaziçi Üniversitesi, Odtü Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi bir çok önemli Eğitim Kurumuna öğrenciler kazandırdılar. Yıllardır bir arada bulunan ve  en başta dershanecilik ile birlikte Özel Ders grubu olarak çalışan bu öğretmen grubu bir araya gelip deneyimlerini ve sektördeki eksik gördükleri olguları değerlendirerek en iyiyi ortaya koymak adına Eğitim Kurumu kurmaya karar verdiler. Öğrenciyi motive edici bir ortam ve kişiye özel bir eğitim amaçlandı.6-8 kişilik teknolojik ve ferah sınıflarda her ders özel ders havasına büründürüldü. Sınırsız kaynak ve Eğitim Koçluğu sistemi ile %100 başarı hedeflendi.Siz değerli veliler ve öğrenciler gelin bu başarı hikayesini birlikte yazalım…  Unutmayın Hiç Bir Başarı Tesadüf Değildir...

Sektör

Ankara'da en iyi dershaneler denilince akla artık eski tip olan ve eski eğitim modelini benimsemiş dershaneler gelmemektedir. Mevcut eğitim sistemi reform hareketleri ile bambaşka bir noktaya taşınmıştır. Eğitim'de tam gün modelini benimsemek ve butik derhanecilik mantığını kavramak en önemli ölçütler haline gelmiştir. Fiyatı en uygun dershane olmak ve en iyi eğitimi verebilmek işini sevmekten geçmektedir. Prestij ATA Dershanesi bu konuda işini en iyi yapan kurum olarak Ankara' da hizmetine devam etmektedir.