LGS (LİSEYE GEÇİŞ SINAVI)

Liseye geçiş sınavı (LGS), sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının öğrenci seçmesine ilişkin uygulanan sınavdır. 8.sınıfı bitirmeye hak kazanan tüm öğrencilerin sınava girmesi serbesttir. Liseye geçiş sınavı (LGS) 8.sınıf müfredatını kapsayan sorulardan oluşmaktadır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanmaktadır, çoktan seçmeli 90 soru sorulur ve oturumlar aynı gün yapılmaktadır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşur ve süresi 75 dakikadır; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşur ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilir.

Liseye geçiş sınavı (LGS) yeni sistemle birlikte öğrencilerin bilgisini kullanmasının yanında artık soruyu anlayabilme kabiliyetinin de sınandığı bir sınav olmuştur. Yapılamayan her soru öğrencinin motivasyonunu düşürmekte ve sınava hazırlık aşamasında önüne bir engel olarak çıkmaktadır Yeni nesil soruları anlamakta sıkıntı çeken öğrenciler bu eksiğini kapatabilmek için Yenimahalle de faaliyet gösteren Vip Kurs Prestij ATA eğitim kurumundan yardım alılar. Ders çalışırken yapılan yanlışlar ise başarısızlıktan kaçma eğilimindeki öğrencilerde ders çalışmaktan uzaklaşmaya sebep olur. Bu durumda veli, öğrenciye gereken sistemli çalışma bilincini yerleştirecek ve çalışma stratejileri geliştirme konusunda bilinçli bir tutum sergileyecek Vip Kurs Prestij ATA’ya başvurur.

Liseye geçiş sınavı (LGS) okuduğunu anlamanın önemi bir nevi dikkat ölçme sınavı olmasından ötürüdür. Dikkatini en iyi toparlayan, en iyi uzun süre kullanabilen adeta aklına en iyi hakim olan sınavda başarılı sonuç almaktadır. Bu özelliğini kendi başına geliştiremeyen öğrenci için en büyük dışsal yardımı ek destek almakta olduğu eğitim kurumu sağlıyor. Bu süreçte dışsal desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, planlı ders çalışma alışkanlığı kazandıracak ve başarıya ulaşmayı hedeflemiş Prestij ATA eğitim kurumları ile hedefine emin adımlarla gidebilecektir. Her öğrencinin kendi ihtiyacına yönelik hazırlanmış plan programı ve bu plana uyum sağlaması adına kontrolü elde tutacak öğretmenlerin bünyesinde bulunduğu Prestij ATA eğitim kurumlarında yılların kazandırmış olduğu tecrübe ve deneyim ile öğrenciler kendilerini eğitimde doğru konumda bulacaklardır.

Eğitim kurumu seçerken yapılan tercihler çok önemlidir. Öğretmen kadrosunun yeterliliği ve tecrübeli olması bir gerekliliktir. Öğretmenler, öğrencilerine ufuk vermelidir ki liseye geçiş aşamasında öğrenciler kendini geliştirme, ufkunu geliştirme adına başarılara imza atabilsinler. Yorgunluk, stres, isteklendirme eksikliği, umutsuzluk ve benzeri duygular öğrenmeyi olumsuz etkileyen unsurlardır. Eğer motivasyon bozuksa, niçin ders çalışılması gerektiği öğrenci tarafından fark edilmemişse, öğrenilen konular ve çalışma bir anlam ifade etmemektedir. Öğrenme bir amaca yönelik olmalıdır. Henüz liseye geçiş aşamasında olan öğrencilerde doğru bir lise seçiminin ilerleyen süreçlerde de önlerine engel veya destek olarak geleceği bilinci izah edilmelidir. Şu iyi anlatılmalıdır ki güzel bir lise demek güzel bir gelecek demektir. Bilgi, sınavın en önemli boyutudur ancak sınav aynı zamanda da bir strateji savaşıdır. Liseye geçiş sınavına (LGS) Prestij ATA eğitim kurumu ile hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri; sınav zamanı geldiğinde sınav kaygısı ve sınav stresini kontrol altında tutabilme, dikkatini toplayabilme ve zamanı iyi yönetmek konusunda kendilerinin ne kadar geliştirmiş olduklarına kendileri bile şaşacaklardır.

Eğitim sürecinde belli bir disiplin kazanmış öğrenci bu sayede saymış olduğumuz bu etmenlerde de iç disiplinini kontrol altında tutmayı öğrenir. Prestij ATA eğitim kurumları öğrencide “Ne zaman çalışmalıyım? Ne kadar çalışmalıyım? Hangi aralıklarla tekrar yapmalıyım? Hangi kaynakları kullanarak çalışmalıyım?” sorularına yanıt vererek öğrencideki sınava çalışmaya yönelik sınav kaygılarının ve stresinin son bulmasını sağlamaktadır. Verilen kaliteli eğitim ve öğretmenlerin kaliteli olması da peşinde başarıyı getirir. Bu süreçte tercihler konusunda hassas davranılmalı ve tercihin velisi bulunduğumuz öğrencinin geleceğini belirleyeceğini unutmamamız lazım.