Sınav döneminde dershaneler çok önemli bir yer tutar. Bunun birkaç sebebi vardır. Öncelikle öğrencinin dersleri verimli bir şekilde öğrenmesi sağlanır. Derslerde işinin ehli öğretmenlerle derslerin işlenmesi verimi arttırır. Her öğrencinin anlama düzeyine inilip derslerin anlatılması ancak öğretmenlerin sayesinde mümkün olur. Dersler konu anlatımlı kitaplarda da anlatılmaktadır fakat tek bir anlatım türü ile işlenmektedir. Bu öğrencinin konuyu tek bir bakış açısıyla öğrenmesini zorunlu kılmaktadır ancak her öğrencinin konuyu kavrama yöntemi farklıdır. Dershane öğretmenleri her bir öğrencinin üzerine eğilerek her öğrenciye konuyu öğretmeyi amaçladıkları için konunun daha verimli bir şekilde öğrenilmesini sağlamaktadırlar. Bundan dolayı dershaneye gitmek konuları kitaptan çalışmaktan çok daha iyidir.

        Diğer bir husus ise dershanedeki rekabet ortamıdır. Dershaneler aynı amaç etrafında toplanmış çok sayıda öğrenciyi barındırır. Öğrenciler sürekli bir rekabet içerisindedir. Rekabet ortamı öğrencilerin hırsını kamçılamakta, öğrencileri çalışmaya teşvik etmektedir. Sürekli yarış halinde olmak öğrencilerin motivasyonunu da arttırmaktadır. Ancak evde veya başka bir ders ortamında çalışmak rekabet duygusundan uzaklaştırmaktadır. Bu da öğrencinin hırs ve moral kazanımını olumsuz etkilemektedir. Dershaneler periyodik olarak deneme sınavı yapmaktadır. Bu deneme sınavlarında öğrenciler kendilerini test etmekte, diğer öğrencilere göre konumunu görmektedir. Yanlışların ve eksiklerin görünmesi açısından bu deneme sınavları çok önemlidir. Öğrenciler deneme sınavı ile eksiklerini giderebilmekte, zayıf oldukları konuları görüp bunların üzerine gidebilecektir. Dershaneye gitmeyen öğrenciler ise deneme satın alıp bu eksiklerini gidermeye çalışacaklar ancak bu yöntem dershane denemeleri kadar verimli olmaz. Ayrıca dershane sırasında süreyle ve sınav disiplini ile deneme çözmek öğrenciyi daha çok geliştirir. Bu sebep ile bir dershaneye gitmek öğrenci için bir gerekliliktir.

        Dershaneye gitmenin diğer bir faydası ise verimli ders çalıştırmaktır. Öğrenciler ev ortamında ya da başka ders çalışılan ortamlarda ders çalışırken maksimum verimli olamamaktadır. Dershane ortamında ise etrafında çalışan öğrencilerin olması, öğrenciyi sürekli bir şekilde ders çalışmaya itecektir.

        Bu bahsettiğimiz hususlar sebebiyle dershaneler öğrencilerin başarı için zorunludur. Bu konu hakkında bazı öğrencilerin görüşleri aşağıdadır.

-Evde kendin nelerin önemli olacağını pek kestiremiyorsun ama dershanede öğretmenler bu konuları daha iyi araştırdığı için soruların az çok nasıl ve ne şekilde geleceğini tahmin edebiliyorlar, bu yüzden dershaneye gitmek şart.

-Kesinlikle öğrenciyi düzene koyuyor.

-Ben sistemli çalışamam bahaneler bulurum diyorsan dershane şart, hele hele kendim düzgün kaynaklardan doğru denemelerden soru çözemem diyorsan kesinlikle şart.

-Eğer temelin zayıfsa dershaneye gitmek zorundasın. Oradaki hocaların en temelden her şeyi anlatmasına ihtiyacın var.