Öğrenci Takip Sistemi

 

Öğrenci Takip Sistemi


Plan yap! Çok çalış! Sonuç al!

Hedeflere ulaşmak için ilk yapılması gereken planlı çalışmaktır. Planlı olmak demek amaca ulaşmak için yapılması gereken çalışmayı saat saat, gün gün, ay ay olarak zamanlara ayırmak ve bunları zamanda hayata geçirmek demektir. Çünkü plan öğrenciyi belirli bir zaman belirli işleri yapmaya zorlayacaktır. Böylece küçük parçalara bölünen dersler bu planlar dahilinde zamanı gelince etkin bir şekilde tamamlanacaktır. Bu hem öğrencinin başarısını artırırken hem de konuların hızlı bir şekilde en kolaydan en zora doğru bitirilmesini sağlayacaktır.
Yapılan planların uygulanması ve başarı düzeyinin yükseltilmesi iyi bir takip sistemi ile mümkündür. Çünkü birçok değişkenle mücadele etmek zorunda kalan öğrenciler yer yer çevresel faktörlerin etkisi ile yer yer kendi iç motivasyonlarını kaybetmenin verdiği bunalmışlık psikolojisinin etkisi ile ders çalışma planlarından ve hedeflerinden uzaklaşmaktadır. Bu noktada her an öğrencilerimizin yanında yer alan rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizin anlık müdahalelerle yeniden hedeflerine kanalize etmektedir.
Her ders için öğrenciye özel olarak hazırladığımız günlük puan tabloları ile her gün öğrencilerin ne kadar ders çalıştığını takip ediyoruz. Bu sayede bir öğrencinin
 • Hangi derse ne kadar zaman ayırdığını

 • Hangi derste konu eksiği olduğunu

 • Hangi derse ağırlık vermesi gerektiğini

 • Hangi derste eksikleri olduğunu


 • Belirliyoruz. Böylece anlık olarak öğrencilerle hedefe dönük çok verimli çalışmalar yapıyoruz. Bütün bu çalışmalara ek olarak hazırladığımız öğrenci takip tabloları ile öğrencilerimizin günlük ve haftalık olarak ne kadar soru çözdüğünü, hangi konulardan yanlışlarının fazla olduğunu tespit ediyoruz ve eksiklerinin tamamlanması adına branş hocaları ile konu anlatım ve soru çözüm etütleri planlıyoruz.

  Ayrıca yıl içerisinde yaptığımız kırk üzeri deneme sınavı ile hafta hafta öğrencilerimizin gelişimlerini ve net artışlarını takip ediyoruz. Her deneme sınavından sonra detaylı analiz karneleri çıkartarak öğrencilerimizin eksiklerini belirliyor ve bu eksikleri gidermeye yönelik çalımalar yapıyoruz. Her deneme sınavında sonra rehber hocalarımız öğrencilerimizle birebir görüşmeler yaparak yeni hedeflerini belirliyor ve bu hedeflere ulaşmak için öğrenci ve velilerimizle iletişim halinde olarak öğrencilerimizin motivasyonlarının en üst seviyede olmasını sağlamaktadırlar.
  İyi bir eğitim ve verimli bir sınav süreci öğrenci, öğretmen, veli üçgeninde gelişen bir süreçtir. Bu amaçla öğrencilerimizin günlük ve haftalık yaptığımız analizlerini düzenli olarak velilerimizle paylaşarak hem her an velimizi süreçten haberdar ediyoruz hem de öğrencimizin evdeki çalışma ortamının çok iyi bir şekilde planlanmasını sağlıyoruz. Bizler prestij ata eğitim kurumları olarak kurumuzda eğitim ortamını sekiz kişilik sınıflarımızda en güzel şekliyle sağlıyoruz. Ancak ev ortamı çalışma için uygun değilse istediğimiz başarının gelmesi olanaksızdır.
  Bu amaçla öğrencilerimizin iyi planlanmış bir programla iyi bir ortamda çalışabilmesi için ev ortamının da en iyi şekilde düzenlenmesini velilerimizle görüşerek planlıyoruz. Küçük küçük adımlarla ördüğümüz bu sistemle her an öğrencimiz bizim kontrolümüzde ve gözetimimizde sınav sürecini başarı ile tamamlamış olur.